اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع [۱۳۹۳-۰۹-۱۹] [مطالب]