اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع [۱۳۹۳-۰۹-۱۹] [مطالب]
اولین همایش ملی مدیریت دانش با رویکرد جهادی [۱۳۹۳-۰۶-۱۹] [مطالب]
بخشنامه حراست دانشگاه آزاد سوءتعبیر شده است [۱۳۹۳-۰۵-۰۵] [مطالب]