فرصت‌های کاری

فیلترینگ

حیطه

 • پروژه های مطالعاتی
  • پروژه های مطالعاتی
  • طرح توجیهی
  • ارزیابی ریسک
  • سایر موارد
  • ارزش گذاری
  • ورود به بازار
 • فروش و بازاریابی
  • تحلیل بازار
  • بازایابی آنلاین
  • روابط عمومی انلاین و مدیریت شهرت
  • فروش محصولات
  • دسته بندی فرایندی
 • طراحی وبسایت و نرم افزار
  • طراحی سایت
  • بهینه سازی سایت
  • موبایل اپلیکیشن
  • بازاریابی دیجیتال
 • حقوقی
  • طراحی قراردادهای پرسنلی
  • طراحی قراردادهای سازمانی
 • ثبت شرکت و راه اندازی کسب و کار
  • ارزشگذاری دارایی
  • طراحی بیمه نامه
 • خدمات اداری
  • Hot Desk
  • Royal Office
  • Virtual Assistant
  • Virtual Office
  • Storehouse
 • استخدامی
  • آموزش
  • فناوری اطلاعات
 • تجارت و بازرگانی
  • صادرات
  • واردات
  • مالی و بیمه در تجارت
  • تشخیص صلاحیت
  • حمل و نقل
  • واحد ارزیابی عملکرد
  • ارزیابی محصول
  • ارزیابی شرایط حمل
  • چک کردن موارد امنیتی
  • اخذ مجوزها
  • ارزیابی تامین کننده
  • ارزیابی صادرکننده
 • کمیته جوانان صنعت نفت
  • کنفرانس بین المللی
  • سازمان اداری
  • کمیته بازارسازی
 • انستیتو باتیس
  • ارزیابی ریسک باتیسامان