سامانه برون سپاری پروژه

وب سایت prognovas یک وب سایت تخصصی و متفاوت برای انجام و برون سپاری پروژه است، بخشهایی از این سایت شباهت زیادی به یک فریلنسرینگ است و تاکید بر برون سپاری پروژه ها توسط کارفرما دارد. مراحل کار در سامانه برون سپاری به این صورت است که متقاضی...