توجه: این ثبت نام، تنها مختص مجریان است. ثبت نام متقاضیان، در هنگام ثبت پروژه انجام می پذیرد.


ثبت نام مجریان

* پر کردن تمامی فیلد ها الزامی است.

اطلاعات پایه لطفا اطلاعات پایه حساب جدید خود را تایین کنید


لطفا نوع کاربری را مشخص نمایید.

مجری طرح
این گزینه برای افرادی است که تمایل به همکاری با سامانه و کسب درآمد از طریق انجام پروژه را دارند.
کارفرما
اگر نیاز به انجام پروژه های خود توسط کارشناسان سامانه را دارید، این گزینه را انتخاب کنید.
شرکتی یا شخصی بودن ثبت نام را مشخص کنید.

شرکتی
تاکنون صدها گروه پژوهشی، اجرایی و مرکز رشد به سامانه پیوسته اند. عضویت شرکتی امکان دسترسی به پروژه های سازمانی بزرگ تر را برای شما مهیا می کند.
تاکنون ده ها شرکت، سازمان و نهاد اجرایی پروژه های خود را به سامانه برونسپاری نموده اند. پروژه های شرکتی در اولویت بالاتری از پروژه های شخصی قرار دارد.
شخصی
در صورتی که به صورت انفرادی قصد همکا��ی با سامانه را دارید این گزینه را انتخاب نمایید.
در صورتی که پروژه متعلق به شخص شماست، از این گزینه استفاده نمایید. بدیهی است در این شرایط مالکیت معنوی پروژه تنها به شما اختصاص خواهد داشت.
نام: نام خانوادگی:
نام شرکت زمینه فعالیت آدرس سایت: شماره تلفن شماره فکس آدرس شرکت:
تلفن همراه: کد معرف: ایمیل: گذرواژه: تکرار گذرواژه: زمینه کاری حوزه تخصصی تخصص اصلی عدد امنیتی: برای بارگزاری مجدد روی تصویر کلیک کنید

مهارت مهارت هایی که دارید را در این باکس تایپ کنید.
پیشنهاد پروژه یه شما بر اساس مهارت ها و یا بخشی که در ان فعالیت می کنید می باشد.