تعداد بازدید :
203
تاریخ :
سه شنبه 11 آذر 1393
 بازگشت
کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
27 تا 30 بهمن ماه 1393
برگزارکننده : دانشگاه شهید چمران اهواز - شرکت تعاونی مهندسین مشاور سروستان سازان فردا
مسئول : دکتر بهنام کرمی چنسی نژاد
تلفن : 0611-3334231.3334232. داخلی 127
 
محورهای کنفرانس :
کنترل و پایش آلودگی های آب، خاک و هوا
بازیافت پساب ها
روش های موثر و نوین تصفیه و پایش کیفی و کمی آب و فاضلاب
محیط زیست و آمایش سرزمین
مباحث نوین در علوم و مهندسی محیط زیست
مدیریت پسماندهای صنعتی، بیمارستانی و شهری چالش ها و راهکارها
چالش های زیست محیطی صنایع وتقلیل آن ها
حفاظت از اکوسیستم های آبی
تغییر اقلیم و محیط زیست
کشاورزی دوستدار محیط زیست
انرژی های سبز، انرژی های نو
تنوع زیستی و ظرفیت های اکولوژیکی زیست بوم پایدار
مدیریت، آموزش و اقتصاد محیط زیست
مهندسی محیط زیست و محیط زیست شهری
محیط زیست طبیعی و انسانی و توسعه پایدار
حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار
استانداردهای ایمنی و زیست محیطی در فعالیت های انسانی (HSE)
حفاظت محیط زیست در صنایع
 
کلمات کلیدی
مهندسی محیط زیست آلودگی های آب روشهای موثر و نوین تصفیه مدیریت پسماندهای صنعتی ظرفیت های اکولوژیکی توسعه پایدار HSE
مطالب مشابه: شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید
امشب پایان مهلت ثبت نام دکترا چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی اولین همایش ملی مدیریت بازاریابی گردشگری همایش ملی سبک های زندگی چهارمین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی دومین سمینار عالی ارگانیک و سلامت دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی 28 آذر کارگاه رایگان درس طراحی سیستمهای صنعتی ویژه دکتری صنایع درخواست کمیسیون آموزش از هیات رییسه برای پیگیری حقوقی بورسیه‌ها