تعداد بازدید :
194
تاریخ :
چهارشنبه 12 شهريور 1393
 بازگشت
همایش راهکارهای پیشبرد سند چشم انداز و توسعه ملی ایران با تأکید بر نقش سازمان های مردم نهاد
 
 
 
همایش راهکارهای پیشبرد سند چشم انداز و توسعه ملی ایران با تأکید بر نقش سازمان های مردم نهاد
28 مهر ماه 1393
برگزارکننده : ستاد ساماندهی سازمان های مردم نهاد
مسئول : زهرا بخشنده
تلفن : 021-26422731 /26422768
 
محورهای همایش :
1-نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشبرد سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران
ایجاد انگیزه و عزم ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر درافق چشم انداز
حفظ هویت اسلامی ،ایرانی ، حراست از میراث فرهنگی
هم افزایی و گسترش فعالیتهای فرهنگی درجهت پیشبرد سند چشم انداز
تاثیر سازمانهای مردم نهاد دربستر سازی مشارکت شهروندی و همبستگی اجتماعی
حفاظت محیط زیست واحیا منابع طبیعی
آگاه سازی مردم ازحقوق ومسولیت های اجتماعی خود
افزایش کارآمدی وتغییرات اساسی درنحوه مدیریت سازمانهای مردم نهاد
توانمند سازی اجتماعی وافزایش مهارتهای فردی وگروهی درسازمانهای مردم نهاد
2-نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشبرد توسعه ملی
توسعه فرهنگی واجتماعی جامعه وجایگاه سازمانهای مردم نهاد
گسترش فرهنگ توسعه ای مشتمل برقبول ارزشهای ذاتی کار و تولید
نهادینه شدن تقدم اهداف ملی وعمومی براهداف فردی وگروهی
کمک به توسعه پایدار ودستیابی به چشم انداز مصوب کشور
کمک به رشدالگوی سازمانی مشارکت شهری خودجوش
تشویق جوانان به مشارکت مثبت وفعال درتمامی عرصه های اجتماعی وفرهنگی
3-نقش سازما نهای مردم نهاد در پیشبرد برنامه پنج ساله 
تلاش در جهت تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد فرصتهای برابر و ارتقاء سطح شاخصهایی از قبیل آموزش ، سلامت و مبارزه با فساد.
سالم سازی فضای فرهنگی ، رشد آگاهی ها و فضایل اخلاقی
تعامل سازنده وپویا با گروهها واقشار از تواناو ضعیف
ضرورت توجه وتعمق درارزشهاو باورهای اجتماعی وارائه راهکار درجهت حفظ ارزشها
تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در صحنه های اجتماعی
بازاندیشی درمسائل جوانان و توجه به نقش و جایگاه ایشان به عنوان عاملان و قربانیان آسیب های اجتماعی
دستیابی به رویکردهای نوین درجهت هویت بخشی به سازمان های مردم نهاد
4-نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشبرد سیاستهای ابلاغی رهبر معظم
ترویج الگوهای فرهنگی مناسب، حفظ ارزشهای اجتماعی، گسترش و ترویج دانش، مهارت و فنون، انتقال و حفظ میراث فرهنگی و آداب و رسوم
آموزش و برنامه ریزی در جهت توسعه فرهنگی
توسعه ارزشهای اخلاقی و معنوی متناسب باهنجارهای جامعه
تغییر رفتارهای ناهنجار اجتماعی به منظور دستیابی به جامعه مطلوب
ارتقای سلامت روانی جامعه با ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی
تاثیر سازمانهای مردم نهاد در ارتقای سلامت اجتماعی ،اعتماد سازی ،آگاهی بخشی  وتعامل موثر بامردم
 
کلمات کلیدی
حفاظت محیط زیست واحیا منابع طبیعی
مطالب مشابه: شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید
امشب پایان مهلت ثبت نام دکترا چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی اولین همایش ملی مدیریت بازاریابی گردشگری همایش ملی سبک های زندگی چهارمین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی دومین سمینار عالی ارگانیک و سلامت دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی 28 آذر کارگاه رایگان درس طراحی سیستمهای صنعتی ویژه دکتری صنایع درخواست کمیسیون آموزش از هیات رییسه برای پیگیری حقوقی بورسیه‌ها