تعداد بازدید :
219
تاریخ :
دوشنبه 24 آذر 1393
 بازگشت
دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
31 خرداد ماه 1394
برگزارکننده : شرکت پژوهشی طرود شمال
مسئول : دکتر حسنعلی آقاجانی
تلفن : 01135259651-3
 
محورهای کنفرانس : 
مدیریت کاربردی با رویکرد ملی:
مدیریت منابع انسانی کاربردی
مدیریت مالی کاربردی
مدیریت دانش کاربردی
مدیریت ریسک کاربردی
مدیریت استراتژیک کاربردی
مدیریت تولید کاربردی
مدیریت صنعتی کاربردی
مدیریت بحران کاربردی
تئوری های مدیریت کاربردی
مدیریت کارآفرینی کاربردی
و ...
اقتصاد کاربردی با رویکرد ملی:
اقتصاد بازرگانی کاربردی
اقتصاد انرژی کاربردی
اقتصاد سنجی کاربردی
اقتصاد پولی کاربردی
اقتصاد کشاورزی کاربردی
اقتصاد مدیریت کاربردی
اقتصاد محیط زیست کاربردی
اقتصاد منابع کاربردی
اقتصاد شهری و روستایی کاربردی
اقتصاد برنامه ریزی کاربردی
اقتصاد بخش عمومی کاربردی
تجارت بین الملل کاربردی
و …
موضوعات جدید، مباحث تجربی و کاربردی:
اقتصاد و مدیریت نظامی:
مدیریت نظامی:
مدیریت منابع انسانی در امور نظامی
مدیریت مالی در امور نظامی
مدیریت دانش در امور نظامی
مدیریت ریسک در امور نظامی
مدیریت تولید در امور نظامی
مدیریت صنعتی در امور نظامی
مدیریت زمان در امور نظامی
مدیریت بحران در امور نظامی
مدیریت راهبردی در امور نظامی
تئوری های مدیریت نظامی
و ...
اقتصاد نظامی:
اقتصاد و جنگهای آینده
شرایط و زمینه های اقتصادی قبل از جنگ
تاریخ عقاید اقتصاد نظامی و جنگ
برآورد و کنترل هزینه پروژه های نظامی
اقتصاد مهندسی در طرحهای نظامی
فناوریها، تولیدات نوین نظامی و رشد اقتصادی
جنگ اطلاعات اقتصادی
برونسپاری فعالیتهای سازمانها و موسسات نظامی
هزینه ها و درآمدهای پروژه های مشترک نظامی
پیمانکاری و قراردادهای سازمانها و موسسات نظامی
منابع مالی و راهکارهای درآمدزایی سازمانهای نظامی
ارتش حرفه ای و آثار اقتصادی و اجتماعی
خدمت سربازی و تولید ناخالص داخلی، کارآفرینی، اشتغال و ...
هزینه های سربازی در نیروهای مسلح
و ...
اقتصاد و مدیریت نفت و گاز‌‌:
مبانی و نظریه ها:
نفت  و گاز و توسعه اقتصادی
نفت  وگاز و جغرافیای اقتصادی سیاسی
برنامه ریزی برای آینده نفت و گاز
تحلیل کلان فراگرد های نفت و گاز
تحلیل خرد فراگرد های نفت و گاز
مدیریت منابع نفت وگاز
نظریه بازی ها 
عرضه و تقاضای نفت:
بازار کالا ها و تجارت
پیش بینی بازار نفت و گاز
قیمت گذاری نفت و گاز
مصرف فرآورده های نفت  و گاز
تحلیل عرضه و تقاضای بین امللی نفت  و گاز
مدیریت فروش نفت وگاز
انرژی های جایگزین:
انرژی های نو
آب و هوای جهانی و کاهش انتشار گاز های گل خانه ای
سایر منابع انرژی
سرمایه گذاری در نفت و گاز:
روش های تامین مالی نفت و گاز
قراردادها
میزان سرایه گذاری در پروژه ها
سرمایه گذاری در پروژه های وابسته مانند پالایشگاه و پتروشیمی
 
کلمات کلیدی
مدیریت کاربردی مدیریت ریسک اقتصاد انرژی تجارت بین الملل مدیریت زمان اقتصاد نظامی رشد اقتصادی پیمانکاری نیروهای مصلح مدیریت منابع
مطالب مشابه: شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید
امشب پایان مهلت ثبت نام دکترا چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی اولین همایش ملی مدیریت بازاریابی گردشگری همایش ملی سبک های زندگی چهارمین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی دومین سمینار عالی ارگانیک و سلامت 28 آذر کارگاه رایگان درس طراحی سیستمهای صنعتی ویژه دکتری صنایع درخواست کمیسیون آموزش از هیات رییسه برای پیگیری حقوقی بورسیه‌ها اولین همایش ملی مدیریت بازاریابی گردشگری