تعداد بازدید :
468
تاریخ :
سه شنبه 24 تير 1393
 بازگشت
تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون ۱۳۹۳ دانشگاه پیام نور

دانشگاه پیام نور با انتشار اطلاعیه ای مهلت ثبت نام متقاضیان دکتری بدون آزمون سال تحصیلی ۹۳ – ۹۴  را تا ۲۵ تیرماه تمدید کرد.

به گزارش پی اچ دی تست در این  اطلاعیه آمده است :

 

بر اساس آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های بالاتر به اطلاع می رساند؛ دانشگاه پیام نور به استناد ماده ۸ آئین نامه شماره ۲۲۳۵۴/و مورخ ۲/۳/۹۱ شورای هدایت استعدادهای درخشان و شیوه نامه پذیرش دانشجو در دوره دکتری تخصصی دانشگاهها و موسسات عالی و پژوهشی کشور از بین پذیرش دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال چهارم مقطع کارشناسی ارشد بدون شرکت در آزمون نیمه متمرکز دوره دکتری تخصصی در صورت احراز شرایط ذیل به شرح جدول پیوست در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ اقدام می نماید.

*متقاضیان می توانند تا تاریخ  ۲۵/۴/۹۳ با مراجعه به پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور به نشانی http://pnu.ac.ir  فقط به صورت اینترنتی نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند.

تذکرمهم :نفرات اول تا سوم از بین دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد پیام نور از طریق پرتال دانشگاه و اعلام به کلیه استانها می باشد و حائزان شرایط جهت استفاده از تسهیلات آئین نامه برای سایر دانشگاهها می توانند برای تائید رتبه به استان محل تحصیل خود مراجعه و فرم مربوطه را به تایید ریاست محترم استان و یا معاونت محترم آموزشی استان برسانند.

شرایط لازم داوطلبان جهت پذیرش بر اساس ماده ۸ آئین نامه :

*** دانش آموختگانی به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان نامه(دفاع از پایان نامه با درجه عالی ) جزء رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود در سطح کشور باشند، در صورت داشتن یکی از شرایط زیر ، می توانند نسبت به ثبت نام در پایگاه اینترنتی دانشگاه پیام نور به نشانی http://pnu.ac.ir (بخش اخبار)

از تاریخ ۱۵/۴/۹۳ لغایت ۲۱/۴/۹۳ اقدام به ثبت نام نمایند.

تبصره ۱ : در رتبه بندی دانشجویان نیمسال چهارم کارشناسی ارشد، رتبه بندی بدون احتساب نمره پایان نامه انجام می شود .بدیهی است متقاضیان باید تا پایان شهریور ماه ۳۱/۶/۹۳ و قبل از شروع دوره دکتری از پایان نامه خود با درجه عالی دفاع کنند .

تبصره ۲: برای دانشجویان – سال آخر دوره کارشناسی ارشد (نیمسال چهارم ) که تا پایان همان نیمسال دانش آموخته می شوند، ارائه مقاله الزامی نمی باشد و شرایط مندرج در بندهای ذکر شده در ماده ۸ آیین نامه در مورد این دسته از دانشجویان لازم الاجرا میباشد.

تبصره ۳: چنانچه متقاضی در دوره دکتری پذیرفته شود موظف است تا پایان سال اول دوره دکتری خود مجوز پذیرش یا چاپ مقاله علمی – پژوهشی مستخرج از پایان نامه دوره کارشناسی ارشد را ارائه کند

الف)دارای یک مقاله مستخرج از پایان نامه، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی –پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد.

تبصره۴: ملاک پذیرش مقاله در مجلات علمی پژوهشی نمایه شده معتبر ملی و بین المللی ، ارائه نسخه منتشر شده مقاله و یا ارائه مدرکی دال بر پذیرش قطعی مقاله می باشد.

ب)دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد با معرفی معاونت دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد.

پ)رتبه اول المپیادهای علمی –دانشجویی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد.

ت) دانش آموختگان رتبه اول در دو دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد.

ث) دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش آموزی (موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی –پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح پژوهشی انجام شده توسط دانشجو.

ج) دانشجویان مندرج در بند ث بخش ۲-۲ ماده ۲ آئین نامه دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی –پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح پژوهشی انجام شده توسط دانشجو.

چ) رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های معتبر علمی(از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل ۳۵% دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه ، پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی –پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی(با رعایت مفاد تبصره ۱۰ ماده ۲ یا طرح های پژوهشی) انجام شده توسط دانشجو در دوره تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد.

تبصره۵: در مورد دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد آموزش محور ارائه مقاله مستخرج از پایان نامه موضوعیت ندارد و به این لحاظ ارائه دو مقاله علمی پژوهشی مرتبط با رشته تحصیلی برای استفاده از تسهیلات موضوع ماده ۸ آئین نامه کفایت دارد.

تبصره ۶: طرح ملی ، اثر بدیع یا تالیف و طرح پژوهشی تقاضا محور (بر اساس نیاز یک دستگاه) با تائید معاونت پژوهشی و فناوری وزارت ، می تواند به جای یک مقاله در هر یک از بندهای ماده ۸ جایگزین شود.

*طرح پژوهشی تقاضا محور: طرح پژوهشی دارای کارفرمائی مشخص است که با قرارداد، اجرای آن به موسسه واگذارو اعتبارات کامل پروژه به همراه هزینه های نظارت بر آن توسط کارفرما تامین و نتیجه کار نیز تحویل گرفته میشود.

تبصره ۴: پذیرش افراد مشمول ماده ۸ آئین نامه استعدادهای درخشان مازاد بر ظرفیت پذیرش دانشجویان آزاد و طبق شیوه نامه اجرایی مصوب شورای آموزشی دانشگاه انجام می شود.

شرایط عمومی متقاضیان:

الف:دانش آموختگان رتبه اول تا سوم هم ورودی وهم رشته در بین دانش آموختگان و دانشجویان نیمسال چهارم دانشگاه پیام نور در سطح کشور تعیین می گردد .

ب: محاسبه میانگین کل دروس دوره کارشناسی ارشد با احتساب نمره پایان نامه(با درجه عالی) می باشد.

پ : میانگین دانش آموختگان شیوه آموزش محور که فاقد پایان نامه می باشند، با احتساب میانگین کل واحدهای مقطع کارشناسی ارشد می باشد.

ت :ملاک پذیرش داوطلبان ، همنام بودن مدرک کارشناسی ارشد با عنوان رشته دکتری مورد تقاضا می باشد. (جدول شماره ۱ ضمیمه)

تذکر مهم: دانش آموختگان و یا دانشجویان پیام نور که نام آنان در لیست اسامی نفرات اول تا سوم اعلام شده است اما دانشگاه مجری رشته آنان در مقطع دکتری بدون آزمون نمی باشد صرفا می توانند تاییدیه رتبه اول تا سوم را برای سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مجری رشته از معاونت آموزشی استان خود اخذ نمایند و از تسهیلات آن بهره مند شوند.

ث: متقاضی باید دوره کارشناسی ارشد را حداکثر طی ۴ نیمسال تحصیلی به پایان رسانده باشد.(به استثناء دانشجویان پیام نور که طول مدت تحصیل ۵ نیمسال در نظر گرفته شده است.

تبصره: دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد حائز شرایط ماده ۸ حداکثر تا سه سال پس از دانش آموختگی می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دکتری بهره مند شوند.

ج: مقاله علمی پژوهشی دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد باید مستخرج از پایان نامه و همراه یکی از اعضاء هیات علمی دانشگاه محل تحصیل باشد.

چ :دوره دانشپذیری دانش آموختگان فراگیر پیام نورجزء سنوات مجاز (در طول مدت تحصیل )محاسبه می شود.

تذکرات مهم :

* به استناد نامه شماره ۱۹۱۷۶/و مورخ ۲۲/۲/۹۲ و موافقت مقام عالی وزارت علوم تحقیقات فناوری در خصوص پرداخت شهریه، کلیه پذیرفته شدگان مشمول استفاده از آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای مقاطع تحصیلی بالاتر در دانشگاه پیام نور ، ملزم به پرداخت شهریه میباشند. دانش آموختگان پیام نور که در مقطع کارشناسی ارشد در رشته خود به صورت کشوری حائز رتبه اول تا سوم شده اند؛ در صورت پذیرش در مقطع دکتری به شرح ذیل از تخفیف شهریه برخوردار خواهند شد.

۱٫نفر اول کشوری در هر رشته ۳۰% تخفیف

۲٫نفر دوم کشوری در هر رشته ۲۰% تخفیف

۳٫نفر سوم کشوری در هر رشته ۱۰% تخفیف

لازم به ذکر است پذیرفته شدگان  از سایر دانشگاهها، ملزم به پرداخت کامل شهریه دوره می باشند.

*دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی حائز شرایط نیز می توانند در فرآیند ثبت نام و جایابی این دانشگاه شرکت نمایند.

*دانشجویانی که مستقیماً از طریق این دانشگاه موفق به اخذ پذیرش شوند مجاز به ثبت نام جهت جایابی از طریق سایت سنجش نمی باشند.

*هر دانشجو صرفاً می تواند اقدام به پذیرش نهایی از یک دانشگاه نماید.

*بعد از تایید نهایی وضعیت متقاضیان پذیرش شده، امکان تغییر رشته و دانشگاه برای آنان میسر نخواهد بود.

مدارک لازم برای ثبت نام:

۱-         ۱ قطعه عکس بازمینه روشن

۲-         اصل و تصویر صفحات شناسنامه

۳-         اصل و تصویر کارت ملی

۴-         اصل و تصویر مدرک مشخص کننده وضعیت نظام وظیفه(ویژه آقایان).

*داوطلبان مرد نباید هیچگونه منع قانونی به لحاظ وضعیت نظام وظیفه داشته باشند.

۵-         اصل و تصویر مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد به همراه ریز نمرات.

۶-         ارائه تائیدیه واحدهای گذرانده توسط دانشگاه محل تحصیل (ویژه دانشجویان نیمسال چهارم مقطع کارشناسی ارشد)

۷-         ارائه گواهی تعیین رتبه دانشگاه فارغ التحصیلی به دانشگاه محل قبولی الزامی میباشد.

۸-         ارائه معرفی نامه رتبه اول تا سوم معتبر از جشنواره علمی (خوارزمی –جوان خوارزمی –رازی –فارابی ) یا نفر اول المپیاد علمی دانشجویی (در صورت دارا بودن شرایط هر یک از بندهای مندرج در آئین نامه )

۹-         گواهی صورتجلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد (با درجه عالی) از دانشگاه محل تحصیل

۱۰-       پرداخت وجه غیر قابل استرداد به مبلغ۰۰۰/۹۵۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۷۰۶۰۷۰۶۰۰۶  نزد بانک صادرات بنام دانشگاه پیام نور .

۱۱-       ارائه فرم تعهد پرداخت شهریه.(در دفاتر اسناد رسمی) پس از پذیرش

تذکر : کلیه مدارک فوق بایستی توسط دانشجو در هنگام ثبت نام اسکن و ارسال شود.

جدول شماره ۱: مجموعه رشته های همنام برای  پذیرش دکتری استعدادهای درخشان براساس آیین نامه استعدادهای درخشان به شماره ۲۲۳۵۴/و

 

ردیف

نام رشته در مقطع دکتری

رشته گرایش های همنام کارشناسی ارشد

۱۰۱

مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی

اخلاق اسلامی (گرایش فلسفه اخلاق)

اخلاق اسلامی

۱۰۲

آمار

آمار

آمار ریاضی

۱۰۳

اموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی

۱۰۴

انقلاب اسلامی ایران

تاریخ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی

تاریخ تشیع

۱۰۵

برنامه ریزی آموزش از راه دور

علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی

۱۰۶

بیوشیمی

بیوشیمی

۱۰۷

تاریخ گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام

تاریخ گرایش تاریخ اسلام

تاریخ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی

تاریخ تشیع

۱۰۸

تاریخ گرایش تاریخ ایران بعدازاسلام

تاریخ گرایش تاریخ اسلام

تاریخ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی

تاریخ تشیع

۱۰۹

تاریخ فرهنگ وتمدن اسلامی

تاریخ گرایش تاریخ اسلام

تاریخ گرایش تاریخ ایران دوره اسلامی

تاریخ تشیع

۱۱۰

جامعه شناسی گرایش گروه های اجتماعی

جامعه شناسی

۱۱۱

جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ـ اقتصاد فضا

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ـ برنامه‌ریزی کالبدی

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ـ سازماندهی مناطق عشایری

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی ـ مدیریت توسعه پایدار روستایی

۱۱۲

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ـ آمایش شهری

جغرافیا و برنامه ریزی شهری- برنامه ریزی مسکن

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ـ بهسازی و نوسازی شهری

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ـ محیط زیست شهری

۱۱۳

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل عمومی

۱۱۴

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

۱۱۵

مهندسی عمران راه وترابری

مهندسی عمران ـ راه و ترابری

مهندسی عمران – ژئوتکنیک

مهندسی عمران ـ سازه

مهندسی عمران ـ مهندسی و مدیریت ساخت

مهندسی عمران ـ مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی

مهندسی عمران ـ محیط زیست

۱۱۶

روان شناسی عمومی

روانشناسی عمومی

۱۱۷

ریاضی محض – انالیز

ریاضی محض – انالیز

۱۱۸

ریاضی کاربردی – تحقیق در عملیات

ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی

ریاضی کاربردی ـ تحقیق در عملیات

۱۱۹

ریاضی گرایش جبر (ریاضی زمینه ابرجبرهای مرتب شده)

ریاضی کاربردی ـ آنالیز عددی

ریاضی کاربردی ـ تحقیق در عملیات

۱۲۰

ریاضی محض – ابرجبر

ریاضی محض گرایش جبر

۱۲۱

ریاضی گرایش جبر (زمینه جابجایی و همولوژی)

ریاضی محض گرایش جبر

۱۲۲

ریاضی گرایش هندسه (توپولوژی)

ریاضی محض گرایش هندسه

۱۲۳

زبان شناسی همگانی

زبان شناسی همگانی

آموزش زبان فارسی

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

۱۲۴

 

زبان وادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی ـ ادبیات پایداری

زبان و ادبیات فارسی ـ ادبیات کودک و نوجوان

۱۲۵

سیاست وتوسعه کشاورزی

اقتصاد کشاورزی

۱۲۶

شیمی – شیمی آلی

شیمی گرایش شیمی آلی

فیتوشیمی

۱۲۷

شیمی – شیمی تجزیه

شیمی گرایش شیمی تجزیه

فیتوشیمی

۱۲۸

شیمی – شیمی فیزیک

شیمی گرایش شیمی فیزیک

۱۲۹

شیمی معدنی

شیمی گرایش شیمی معدنی

۱۳۰

علم اطلاعات ودانش شناسی

علم اطلاعات ودانش شناسی

۱۳۱

علوم اقتصادی

علوم اقتصادی

۱۳۲

علوم قران وحدیث

علوم قران وحدیث

علوم و معارف نهج البلاغه

۱۳۳

علوم ومعارف نهج البلاغه

علوم قرآن و حدیث

علوم ومعارف نهج البلاغه

۱۳۴

الهیات و معارف اسلامی ـ فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات و معارف اسلامی گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

حقوق جزا و جرم شناسی

۱۳۵

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ـ تعلیم و تربیت اسلامی

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش ـ تعلیم و تربیت اسلامی

۱۳۶

فیزیک

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)

فیزیک  گرایش اتمی و مولکولی

فیزیک (زمینه حالت جامد)

فیزیک ـ گرایش فیزیک بنیادی

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

فیزیک  گرایش هسته‌ای

۱۳۷

فیزیک (گرایش فیزیک نظری)

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)

فیزیک  گرایش اتمی و مولکولی

فیزیک (زمینه حالت جامد)

فیزیک ـ گرایش فیزیک بنیادی

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

فیزیک  گرایش هسته‌ای

۱۳۸

فیزیک گرایش هسته ای

فیزیک (زمینه ذرات بنیادی)

فیزیک  گرایش اتمی و مولکولی

فیزیک (زمینه حالت جامد)

فیزیک ـ گرایش فیزیک بنیادی

فیزیک (زمینه گرانش و فیزیک نجومی)

فیزیک  گرایش هسته‌ای

۱۳۹

زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

زیست شناسی ـ علوم گیاهی (فیزیولوژی گیاهی)

۱۴۰

قرآن و متون اسلامی

علوم قرآن و حدیث

علوم نهج البلاغه

۱۴۱

کلام

فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه اخلاق

فلسفه و کلام اسلامی ـ فلسفه اسلامی

۱۴۲

مبانی نظری اسلام

فلسفه و حکمت اسلامی

فلسفه اخلاق

فلسفه و کلام اسلامی ـ فلسفه اسلامی

۱۴۳

محیط زیست گرایش برنامه ریزی آموزش محیط زیست

آموزش محیط زیست

۱۴۴

مدیریت بازرگانی

مدیریت MBA

مدیریت اجرایی

مدیریت بازرگانی ـ بازاریابی

مدیریت بازرگانی ـ بازرگانی بین‌الملل

مدیریت بازرگانی ـ مدیریت مالی

۱۴۵

مدیریت دولتی (منابع انسانی)

مدیریت دولتی ـ تشکیلات و روش‌ها

مدیریت دولتی ـ مدیریت تحول

مدیریت دولتی ـ مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

مدیریت دولتی ـ مدیریت مالی دولتی

۱۴۶

مدیریت دولتی (رفتار سازمانی)

مدیریت دولتی ـ تشکیلات و روش‌ها

مدیریت دولتی ـ مدیریت تحول

مدیریت دولتی ـ مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی

مدیریت دولتی ـ مدیریت مالی دولتی

۱۴۷

تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی

مدیریت ورزشی ـ مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی

مدیریت ورزشی ـ مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی

مدیریت ورزشی ـ مدیریت بازاریابی در ورزش

مدیریت ورزشی ـ مدیریت راهبردی در سازمانهای ورزشی

مدیریت ورزشی ـ مدیریت رویدادهای ورزشی

۱۴۸

مهندسی صنایع

مهندسی صنایع ـ صنایع

مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره‌وری

مهندسی صنایع ـ سیستم‌های اقتصادی اجتماعی