ثبت پروژه

پروژه خود را برونسپاری کنید

ورود

پروژه خود را پیگیری کنید

مزیت های ویژه

برون سپاری پیچیده ترین پروژه ها
برون سپاری پیچیده ترین پروژه ها

مشتریان ما با خدمات سامانه به بزرگترین اهداف شخصی و سازمانی خود دست می یابند.


ابزاری جدید برای راهکارهای خاص
ابزاری جدید برای راهکارهای خاص

با سامانه برون سپاری پروژه های تخصصی شما توسط تیم های مجرب در حیطه کاری پروژه تان انجام می شود. نیروهای دور کار ما از بهترین های صنعت شما هستند.


عدم نیاز به استخدام نیروهای تمام وقت
عدم نیاز به استخدام نیروهای تمام وقت

شما با استخدام بهترین نیروهای دورکار از شرکتهای صنف خودتان و کنترل ایشان از طریق سامانه برون سپاری، نیازی به استخدام تمام وقت متخصصین با صرف هزینه های بالا ندارید. از طرفی کنترل پروژه های شما از نظر کیفی و زمانی با مدیران پروژه ما خواهد بود.

فرصت‌های کاری

هوش هیجانی
تاریخ اتمام
سه شنبه 17 اسفند 1395
سلولی-مولکولی
تاریخ اتمام
سه شنبه 17 اسفند 1395
مجازی سازی عملکرد شبکه
تاریخ اتمام
سه شنبه 17 اسفند 1395